032/346-280


:P

:P

:P

:P

:P

:P

:P

:P

Statistika Posećenosti

Ukupno: 6903  

Danas:   23  

Juče:   144

Linkovi

 
 
Izlet - Đavolja Varoš

IZLET ĐAVOLJA VAROŠ

DJAVOLJA VAROŠ
POLAZAK: 18.07 / 23.08. / 27.09.2020.G.

(NA ZAHTEV VEĆE GRUPE PUTNIKA, MOGUĆE JE ORGANIZOVANJE IZLETA U DRUGOM TERMINU!!!!)Spomenik prirode DJAVOLJA VAROŠ, nalazi se na jugu Srbije, od Beograda je udaljen 288 km, 89 km jugozapadno od Niša a 27 km jugoistočno od Kuršumlije. Ovaj prirodni spomenik čine dva, u svetu retka, prirodna fenomena: zemljane figure, kao specifični oblici reljefa koji u prostoru deluju vrlo atraktivno, i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom. Ova dva u svetu retka prirodna fenomena posmatrana zajedno DJAVOLJU VAROŠ čine pravim svetskim čudom prirode. Atraktivnost dva nevidjena čuda prirode dopunjuje okolni prirodni ambijent koji oko zemljanih figura deluje surovo skoro mistično, naročito u proleće i jesen. A u širem okruzenju zivopisno i pitomo kao i ostaci naselja, stare crkve, groblja i nekoliko zanimljivih rudarskih jama.

Prvi fenomen Djavolje varosi su neverovatne figure koje su dinamicne i menjaju se sa vremenom pod uticajem vremenskih okolnosti. One mogu nestajati, smanjivati se, ponovo se stvarati, međutim, materijal koji se nalazi ispod kamenih blokova biva zaštićen od kise i spiranja pa ostaje u terenu u vidu začetnih zemljanih stubova – figura. Do figura se dolazi drvenim stepenicama. Figure su visine od dva do 15 metara, širine od pola do tri metra. Ipak, ne možete ih dodirnuti, kako se ne bi oštetile, možete ih samo posmatrati sa stepeništa ili vidikovca.

PROGRAM PUTOVANJA:
Polazak iz Čačka sa poligona kod OŠ “Vuk Karadžić” u 06.00 časova. Putovanje autobusom u pravcu Kuršumlije. Odlazak do Kuršumlije u kojoj se nalaze prve dve značajnije zadužbine srpskog vladara Stefana Nemanje. To su crkve posvećene Bogorodici i svetom Nikoli. Po predanju su od olovnog krova crkve svetog Nikole pravljeni kuršumi pa je i grad dobio ime Kuršumlija.

Nastavak puta ka Đavoljoj varoši i obilazak jedinstvenog spomenika prirode koji je ušao u finalni izbor 7 novih čuda prirode. Obilazak lokaliteta i slobodno vreme za slikanje. Polazak u popodnevnim satima ka Prolom banji gde je predviđeno vreme za individualno razgledanje (šetnju, osveženje, ručak…). U večernjim satima nastavak puta ka Čačku. Dolazak u Čačak u kasnim večernjim satima.

CENA ARANŽMANA: 1800,00 DIN PO OSOBI

ARANŽMAN OBUHVATA:
- Prevoz vanlinijskim turističkim autobusima (A/C, AUDIO, DVD) prema programu putovanja
- Usluge pratioca grupe tokom putovanja
- Troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- Individualni troškovi putnika koji programom nisu obuhvaćeni
- Ulaznicu za Djavolju Varoš i razgledanje sa stručnim vodičem – 350 dinara po osobi

NAPOMENE:
Planirane pauze na oko 3-4 sata putovanja ili po potrebi. Organizator zadržava pravo da izmeni redosled izvođenja programa u zavisnosti od uslova na lokalitetima koji se ne mogu unapred predvideti
- Kalkulacija rađena na bazi minimum 40 putnika
- Rok za otkazivanje u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika je 5 dana pre početka putovanja

NAČIN PLAĆANJA:
50% prilikom rezervacije,ostatak 10 dana pre započinjanja putovanja.
Uz ovo putovanje važe Opšti uslovi organizatora putovanja, turističke agencije “MM GOLD TRAVEL AGENCY” Čačak, licenca OTP 31/2020, kategorija licence A 25, od 29.01.2020.g.

>>> PROGRAM U PDF FORMATU

 
 
 

+381 (0)32/346-280                ''MM GOLD'' TRAVEL AGENCY - ZA SVAKO GODIŠNJE DOBA


 

© Agencija Autentik